Despre noi

Să răspundem printr-un demers didactic calitativ nevoilor de formare educaţională şi socio-profesională oferind calificări competitive pe piaţa muncii într-o Şcoală Pentru Devenirea Ta. Citeşte »

Istoric

Colegiul Tehnic \\\"George Bariţiu\\\" a fost înfiinţat în anul 1974 avînd drept scop pregătirea de personal calificat în domeniul electrotehnică pentru telecomunicaţii deservind Direcţiile Judeţene de Poştă şi Telecomunicaţii din judeţele Maramureş, Satu Mare, Sălaj, Bistriţa Năsăud şi Bihor. Citeşte »

Dotări

• 16 săli de clasă şi cabinete şcolare • sală conferinţe • 4 laboratoare • 4 ateliere şcolare. Citeşte »

Olimpiade si Concursuri

Colegiul Tehnic „George Bariţiu” oferă elevilor, accesul în mod egal la educaţie, în scopul atingerii performanţei individuale şi colective... Citeşte »

 

ANUNȚ: Testare la limba engleză

Elevii care au optat pentru testarea la limba engleză în vederea admiterii în clasa a IX-a cu predare intensivă a limbii engleze, vor susține testarea – Marți, 30 august 2022, ora 9:00 la Colegiul Tehnic”George Baritiu” Baia Mare.

 • Accesul candidaților se va face în intervalul 8:30-8:45

Conducerea

ANUNȚ

ÎN ATENȚIA CANDIDAȚILOR ÎNSCRIȘI LA EXAMENUL NAȚIONAL DE BACALAUREAT, SESIUNEA AUGUST-SEPTEMBRIE 2022

 • Probele scrise se vor susține în centrul de examen de la Colegiul Tehnic ”Anghel Saligny” Baia Mare.

Anunț

Toți candidații înscriși la școala profesională au fost admiși.

 • Locuri ocupate: 19
 • Locuri libere: 5
 • Locuri libere elevi rromi: 1
 • Locuri libere elevi CES: 1

Anunț

Examenul de definitivat 2022 se va desfasura la Colegiul Tehnic ,,George Baritiu” Baia Mare. Accesul candidatilor in centrul de concurs se face intre orele 7.30- 8.00 pe baza cartii de identitate/pasaport. Proba scrisa va incepe la ora 9.00 si va dura patru ore.

 

Înscriere în clasa a- IX-a

DOSARUL DE ÎNSCRIERE  CLASA IX-a

VA CUPRINDE:

 • DOSAR PLIC
 • Cerere de înscriere (postată pe site sau se va completa la școală )
 • Declarație pe proprie răspundere (postată pe site sau se va completa la școală);
 • Carte de identitate (dacă este cazul) şi certificatul de naştere în copie autentificată în conformitate cu originalul;
 • Adeverinţă cu notele și media generală obținute la Evaluarea Națională din clasa  a VIII-a
 • Foaia matricolă pentru clasele V-VIII( cu calculul mediei generale);
 • Fişa medicală (DOVADA DE VACCINARE. BOLI CRONICE ȘI ALERGII)

Candidaţii admişi, care în perioada menţionată nu îşi depun dosarele de înscriere, (conf. ORDIN nr. 5.150/30 august 2021 privind organizarea şi desfăşurarea admiterii în învăţământul liceal pentru anul şcolar 2022 – 2023) se consideră retraşi,iar locurile corespunzătoare sunt declarate neocupate.

Director, Prof.Popescu Simona Valeria

Program de preluare dosare:  15  IULIE- 20 IULIE 2022

 • Vineri, 07.2022:  9.00  – 14.00
 • Sâmbătă, 07.2022:  9.00  – 13.00                         
 • Luni, 07.2022:  9.00  – 14.00
 • Marți, 07.2022:  9.00 – 14.00
 • Miercuri, 07.2022:   17.00 -19.00    

Documente – descarcă în format PDF:  

  

Festivitatea de Absolvire a claselor a XII-a, Promoţia 2022

Festivitatea de Absolvire a claselor a XII-a, Promoţia 2022, va avea loc joi 26.05.2022, ora 1100 , în sala de sport a Centrului Universitar Nord Baia Mare.

Vă așteptăm cu drag să ne fiți alături în număr cât mai mare!

BACALAUREAT, SESIUNEA IUNIE-IULIE 2022

PERIOADA DE INSCRIERE: 23-27 MAI 2022, ÎNTRE ORELE 8:00-15:00 LA SECRETARIATUL LICEULUI.

Acte necesare:

 • cerere de înscriere (se primeste de la secretariat),
 • foaia matricolă în original,
 • copie carte de identitate,
 • copie certificat de naștere,
 • copie certificat de căsătorie (dacă este cazul),
 • 2 poze ¾,
 • dosar plic de hârtie.

Pentru cei care sustin bacalaureatul a treia oară se achită o taxă de 125 lei/probă (376 lei toate probele)

Profesionalizarea carierei didactice – PROF –

Proiectul necompetitiv sistemic al Ministerului Educației, POCU/904/6/25, cod SMIS 146587

Profesionalizarea carierei didactice – PROF

Ministerul Educației, în calitate de beneficiar, implementează, în parteneriat, proiectul necompetitiv sistemic POCU/904/6/25, cod SMIS 146587 – Profesionalizarea carierei didactice – PROF, în  conformitate cu precizările din Contractul de finanțare nr. 32811/31.03.2021.

Obiectivul general – Asigurarea mentoratului profesional pe durata întregii cariere didactice, în sistemul de învățământ preuniversitar, prin crearea unui sistem național coerent și fiabil de formare profesională și de dezvoltare a competenței didactice, ca formare psihopedagogică, necesare ocupării și exercitării unei funcții didactice precum și obținerii performanței pedagogice în învățământul preuniversitar din România, în activitatea de predare/formare și în activitatea de management educațional, în contextul procesului global de digitalizare a sistemelor de educație.

Descarcă PDF:

Rezultate la Concursul Național de matematică aplicată „Adolf Haimovici”, 26.03.2022

Proiectul Erasmus+ nr. 2021-1-RO01-KA121-VET-000006298

În contextul obținerii Acreditării Erasmus+ pentru proiecte de mobilitate în domeniul educației și formării profesionale, Colegiul Tehnic “George Barițiu” implementează în anul școlar 2021-2022 proiectul nr. 2021-1-RO01-KA121-VET-000006298.

Durata proiectului: 15 luni (01.09.2021-30.11.2022)

Scopul proiectului: creșterea calității educației și formării profesionale la Colegiul Tehnic „George Barițiu” Baia Mare, prin promovarea mobilității internaționale a elevilor și a personalului didactic de discipline VET prin programul Erasmus+ al Uniunii Europene.

Skip to content