Despre noi

Viziunea

Să răspundem printr-un demers didactic calitativ nevoilor de formare educaţională şi socio-profesională oferind calificări competitive pe piaţa muncii într-o Şcoală Pentru Devenirea Ta.

Misiunea

Colegiul Tehnic „George Bariţiu” oferă elevilor, accesul în mod egal la educaţie, în scopul atingerii performanţei individuale şi colective, prin formarea unor cetăţeni activi, creativi, responsabili, educaţi să înveţe pe tot parcursul vieţii pentru construirea unei cariere adaptabile la cerinţele pieţei forţei de muncă.

Colegiul Tehnic „George Bariţiu” va deveni centru de formare a resurselor umane specializate pentru nevoile comunităţii şi exigenţele societăţii globale în continuă schimbare, prin:

 • Corelarea ofertă – nevoi de formare
 • Orientarea şi formarea în carieră
 • Reabilitarea infrastructurii
 • Competenţe profesionale şi resurse umane
 • Parteneriate
 • Şanse egale pentru tineri
 • Dezvoltarea individuală a elevului
 • Crearea unui climat de muncă şi învăţare stimulativ
 • Garantarea pregătirii specializate prin ruta directă şi ruta progresivă
 • Climat de siguranţă
 • Absolvenţi pregătiţi, activi şi eficienţi, apţi pentru a se integra în viaţa societăţii
 • Calificarea forţei de muncă în funcţie de specificul unităţii şcolare
Skip to content