Oferta educationala

PLANUL DE ŞCOLARIZARE PENTRU ANUL ŞCOLAR 2023– 2024

FILIERĂ TEHNOLOGICĂ – PROFIL TEHNIC
DOMENIUL – ELECTRONICĂ AUTOMATIZĂRI

CLASA A IX – A (NIVEL 4 DE CALIFICARE) – ÎNVĂŢĂMÂNT LICEAL DE ZI – 5 CLASE

NR. CRT.

CALIFICARE PROFESIONALA

NR. CLASE

TEHNICIAN OPERATOR ROBOȚI
INDUSTRIALI

1 CLASĂ

TEHNICIAN DE TELECOMUNICAŢII

1 CLASĂ

TEHNICIAN OPERATOR TEHNICĂ DE CALCUL

1 CLASĂ

TEHNICIAN ÎN AUTOMATIZĂRI
(O CLASĂ INTENSIV ENGLEZĂ)

2 CLASE

 


.

CLASA A IX – A (NIVEL 3 DE CALIFICARE) – ÎNVĂŢĂMÂNT PROFESIONAL– 2 CLASE

NR. CRT.

CALIFICARE PROFESIONALA

NR. CLASE

1.

ELECTRONIST APARATE ȘI ECHIPAMENTE

1 CLASĂ

2.

ELECTRONIST REȚELE DE
TELECOMUNICAȚII

1 CLASĂ

 


.

CLASA A XI – A (NIVEL 4 DE CALIFICARE) – ÎNVĂŢĂMÂNT LICEAL SERAL – 1 CLASĂ

NR. CRT.

CALIFICARE PROFESIONALA

NR. CLASE

1.

TEHNICIAN OPERATOR TEHNICĂ DE CALCUL

1 CLASĂ

 


.

AN I – (NIVEL 5 DE CALIFICARE) – ÎNVĂŢĂMÂNT POSTLICEAL DE ZI – 1 CLASĂ

NR. CRT.

CALIFICARE PROFESIONALA

NR. CLASE

1.

TEHNICIAN ELECTRONIST, ELECTRONICĂ INDUSTRIALĂ

1 CLASĂ

 

Skip to content