C.E.A.C.

COMISIA PENTRU EVALUAREA ŞI ASIGURAREA CALITĂŢII ÎN ÎNVĂŢĂMÂNT
An şcolar 2019-2020

   COMPONENȚA CEAC

 • Președinte: prof. POP VASILE GRAȚIAN, director
  Responsabil: prof. MARCHIȘ LUMINIȚA
 • Membri:
  CHINDE DANIELA – profesor
  BUXBAUM CLAUDIU – profesor
  DAN CAMELIA – profesor
  MARE RADU -reprezentant al Consiliului Local al Municipiului Baia Mare
  COVACI CRINA – președinte al Consiliului reprezentativ al părinţilor
  MOCIRAN ANDREI – elev clasa a XII- a A, reprezentant al elevilor
  LUCACIU-GREDJUC OVIDIU – reprezentant sindical

|  CHESTIONARE

|  ALTE DOCUMENTE