Dotări

Baza materială a Colegiului Tehnic “George Bariţiu”

.SPAŢII EDUCAŢIONALE


  • 16 săli de clasă şi cabinete şcolare
  • 4 laboratoare
  • 3 ateliere şcolare
  • Centru de Documentare şi Informare/Bibliotecă
  • Sala de conferinţe “Nicolae Nechita”
  • Cabinet Psihopedagogic
  • Cabinet Asigurarea Calităţii
  • Cabinet medical

DOTARE


46 table şcolare, 112 calculatoare utilizate în procesul de predare-învăţare, 16 camere video, 2 casetofoane, 3 DVD- player, 20 video proiectoare, 10 ecrane de proiecţie, 3 copiatoare, 4 imprimante laser alb negru şi 2 color, hărţi geografice, mijloace de învăţământ şi material didactic pentru laboratoare, abonamente la periodice, conectarea unităţii la internet.

În vederea eficientizării procesului instructiv-educativ, în anul şcolar 2014-2015, au fost dotate aproape toate sălile de clasă cu echipamente multimedia (proiectoare digitale, ecrane de proiecţie şi laptopuri), iar laboratorul de informatică cu calculatoare.

.

LUCRĂRI DE MODERNIZARE

ANUL ȘCOLAR 2018-2019


Amenajare (montat parchet, calorifere, jaluzele) și dotare CDI (mobilier, laptop-uri, videoproiectoare, stație amplificare);
Extinderea și modernizarea rețelei de internet;
Reabilitare hol subsol (montat gresie, vopsit în ulei pereți);
Reparații grupuri sanitare;

 

ANUL ȘCOLAR 2017-2018


Extinderea și modernizarea sistemului de supraveghere video;
Reabilitare copertine intrări elevi ;
Reabilitare scări intrare principală;
Reparații instalații sanitare;
Igienizare 4 săli de clasă;
Reparație instalație încălzire;
Amenajare sală – Informatică;
Amenajare și dotare laborator – Smart Lab;

ANUL ȘCOLAR 2015-2016


Zugrăvit în: sala Informatică, CDI, atelier, sala 13, sala sport, hol parter, etaj I și II;
Mobilier (mese) – sala Informatică;
Mobilier – sala 13;
Videoproiectoare – 4 buc;
Calculatoare pentru laboratorul de informatică – 15;

ANUL ŞCOLAR 2014-2015


Reabilitare totală parter;
Zugrăvire – 4 săli de clasă, cabinet calitate, 2 birouri directori, secretariat, contabilitate;
Renovare totală 1 atelier şcolar;
Parchetare 2 săli (atelier, sală de clasă);
Dotare şcoală cu 4 purificatoare de apă pentru fiecare nivel;

ANUL ŞCOLAR 2013-2014


Parchetat două săli de clasă;
Vopsit hol etaj II şi scările;
Îmbunătăţire şi reparaţie instalaţie electrică;
Reparat şi izolat intrările în şcoală;
Achiziţionare 30 scaune – sala Informatică;
Recondiționat 80 mese școlare;
Videoproiectoare – 3 buc.;
Achiziţionare mobilier sală de clasă;
Modernizare sistem de supraveghere;
Achiziționare mobilier secretariat elevi;
Achiziționare calculatoare – sala Informatică – 7 buc.;
Reparații capitale șarpantă;
Înlocuirea geamurilor cu ferestre PVC și geam termopan;

ANUL ŞCOLAR 2012-2013


Reabiliarea pereţilor pe holuri – etajul II a clădirii şi subsol;
Zugrăvire în 3 săli de clasă;
Achiziţionare 60 scaune pentru elevi;
Parchetarea 4 săli de clasă;
Refacerea reţelei de calculatoare;
Revizie instalaţie electrică;

ANUL ŞCOLAR 2011-2012


Achiziţie corp clădire – finalizare achiziţie;
Renovare şi igienizare în 4 săli de clasă;
Achiziţionare – 20 scaune;
Camere web – 7 bucăţi;
Ventilatoare – 4 bucăţi;

ANUL ŞCOLAR 2010-2011


Achiziţie corp clădire;
Refacere acoperiş pe corpul achiziţionat;
Refacerea a 2 grupuri sanitare şi uşi de la grup sanitar;
Reabiliarea pereţilor holuri – două nivele a clădirii;
Zugrăvire în 2 săli de clasă şi vestiar educaţie fizică;
Achiziţionare 60 scaune pentru elevi şi 30 scaune cu braţ pentru sala Nicolae Nichita;
Parchetarea sălii de gimnastică;

ANUL ŞCOLAR 2009-2010


Amenajare sală de conferinţă – Sala Nicolae Nichita;
Amenajare Sala Profesorală;
Amenajare cabinet limbi moderne;
Amenajare chioşc alimentar în incinta şcolii;
Reparaţie capitală, pe o porţiune de 400 mp a acoperişului;

Skip to content