Dotări

Baza materială a Colegiului Tehnic “George Bariţiu”

.SPAŢII EDUCAŢIONALE și DOTARE


 • Săli de clasă şi cabinete şcolare – 26
 • Laboratoare – 2
 • Ateliere şcolare – 6
 • CDI / Bibliotecă – 1
 • Cabinet Psihopedagogic – 1
 • Cabinet Evaluarea şi Asigurarea Calităţii – 1
 • Cabinet medical – 1
 • Calculatoare utilizate în procesul de învăţare 77 și 116 de laptopuri, din care 69 calculatoare și 69 de laptopuri utilizate de către elevi și 8 calculatoare utilizate de administraţie, 47 laptopuri utilizate de cadre didactice
 • Videoproiectoare, Table interactive, camere web – 30 buc
 • Routere – 52 buc
 • Conectate la reţeaua de calculatoare: Da
 • Conectarea unităţii la internet: Da

ACHIZIȚII ȘI LUCRĂRI DE MODERNIZARE


 • Achiziționarea catalogului electronic furnizat de firma EDUS
 • În cadrul proiectului „EDU BM Educație Digitală în Municipiul Baia Mare” au fost instalate 52 de routere, în toate spațiile școlare, prin cabluri cu fibră optică
 • Au fost achiziționate și montate sonerii modulare
 • Zugrăvit 6 săli de clasă
 • Au fost igienizate sălile de clasă
 • Amenajare spații școlare (oficiu, cabinet laborant, depozit de materiale)

 

Skip to content