Concrus pentru ocuparea postului de Administrator patrimoniu