Istoric

Repere semnificative din istoria Colegiul Tehnic „George Bariţiu” Baia Mare

Colegiul Tehnic „George Bariţiu” este situat în oraşul Baia Mare, reşedinţa judeţului Maramureş. Şcoala a fost înfiinţată în anul 1974 având drept scop pregătirea de personal calificat în electrotehnică pentru telecomunicaţii, deservind Direcţiile Judeţene de Poştă şi Telecomunicaţii din judeţele Maramureş, Satu Mare, Sălaj, Bistriţa Năsăud şi Bihor. Clădirea şcolii este amplasată central, pe strada Culturii nr. 8 şi dispune de spaţii amenajate adecvat pentru activităţi educaţionale şi pregătire practică.

1974: Anul înfiinţării şcolii sub denumirea de Liceul de Electrotehnică pentru Telecomunicaţii Baia Mare, în subordinea şi finanţat de Ministerul Transporturilor şi Telecomunicaţiilor până în anul 1990.

1976: Începe instruirea prin Şcoala Profesională de Telecomunicaţii. Şcolii i se schimbă denumirea în Liceul Industrial nr. 4 Baia Mare. Populaţia şcolară este alcătuită din elevi selectaţi prin concurs de admitere pe locuri repartizate distinct judeţelor Maramureş, Satu Mare, Sălaj, Bistriţa Năsăud şi Bihor.

1978: Prima promoţie a şcolii susţine examenul de bacalaureat şi obţine locuri de muncă oferite de Poştă şi Telecomunicaţii din judeţele respective.

1990: Şcoala trece în subordinea Ministerului Învăţământului şi primeşte o nouă denumire: Grupul Şcolar de Poştă şi Telecomunicaţii Baia Mare. Se înfiinţează Şcoala Tehnică Postliceală de Telecomunicaţii. Din acest an calificarea elevilor se realizaează pe trei nivele profesionale: liceu, şcoală profesională şi şcoală postliceală.

1993: După 1989 piaţa muncii se modifică substanţial ceea ce face ca şcoala să diversifice oferta educaţională prin completare cu clase în domeniul electronicii.

2000: Este anul în care şcoala primeşte denumirea de Grup Şcolar „George Bariţiu” Baia Mare. Continuă diversificarea specializărilor din domeniile telecomunicaţii şi electronică.

2002: Se obţine finanţare U.E. prin programul Phare Ro 0108.01; Phare Ro 0108.03 Coeziune Economică şi Socială – componenta Învăţământ tehnic şi profesional. Acest fapt a adus şcolii reabilitarea clădirii, dotarea cu echipamente de instruire pentru toate specializările şi nivelele şi perfecţionarea cadrelor didactice pentru practicarea unui învăţământ modern. Este anul confirmării prestigiului şcolii prin elevul Erdei Rudolf care câştigă olimpiada naţională de electronică desfăşurată la Timişoara.

2004: Este instalată reţeaua de calculatoare AeL ceea ce permite desfăşurarea de lecţii în sistem e-Learning.

2007: Grupul Şcolar „George Bariţiu” primeşte statutul de colegiu tehnic devenind Colegiul Tehnic „George Bariţiu” Baia Mare.

2008: Şcoala organizează olimpiada interdisciplinară tehnică – domeniile electronică, telecomunicaţii şi automatizări, faza naţională. Elevii şcolii, participanţi la această olimpiadă au obţinut 4 premii I.

În toamna acestui an, are loc inaugurarea Centrului de Documentare şi Informare al Colegiului Tehnic „George Bariţiu”, realizat prin finanţare obţinută de la Ministerul Educaţiei, Tineretului şi Sportului.

2010: Colegiul Tehnic „George Bariţiu” organizează prima ediţie a Concursului Naţional de Limba Engleză “Quest”şi prima ediţie a Simpozionului Naţional „Interferenţe”. Tot în acest an, Colegiul Tehnic „George Bariţiu” Baia Mare obţine pentru prima dată titlul de Şcoală Europeană.

2011: Se promovează parteneriatele educaţionale cu şcoli din Europa prin proiecte europene – implementarea de proiecte Comenius şi Leonardo da Vinci.

2012: Are loc îmbunătăţirea calităţii educaţiei şi formării profesionale prin reţele parteneriale şi parteneriate active şcoală-întreprindere prin intermediul a două proiecte POS DRU.

2013: Şcoala găzduieşte pentru a doua oară organizarea Olimpiadei Naţionale la disciplinele tehnice – obţinând 2 premii II. Este anul în care şcoala câştigă pentru a doua oară titlul de Şcoala Europeană – locul 15 la nivel naţional şi locul 1 la nivel local.

2014: Şcoala organizează prima ediţia la nivel naţional a concursului „Start în afaceri! Topul tinerilor antreperenori” şi prima ediţie la nivel naţional a concursului „Perspective moderne în învăţământul tehnologic – Interferenţe educaţionale.

2015: Școala găzduiește Olimpiada Naţională de limbi romanice.

2015: Participarea la Concursului „Made for Europe” – etapa naţională obținând Premiul III.

2016: Anul în care școala câştigă competiţia “ŞCOALA EUROPEANĂ” – pentru treia oară.

2017: În cadrul unității funcţionează 2 Centre de Excelentă: Centru de Excelență domeniul tehnic: “Tendințe moderne în domeniul electronicii – inventică și creativitate” și Centru de Excelenţă pentru Tineri Capabili de Performanţă (CETCP) – matematică.

2018: Înfințarea clubul de inițiativă comunitară – Clubul Green IMPACT care face parte dintr-o rețea națională de 150 de cluburi.

2019: Reconfirmarea statutului de Colegiu și câștigarea competiției ”ȘCOALĂ EUROPEANĂ ”- pentru a patra oară.

2022: Şcoala găzduieşte pentru a treia oară organizarea Olimpiadei Naţionale la disciplinele tehnice – obţinând un premiu I și un premiu III.

Skip to content