Ne prezentam

REPERE SEMNIFICATIVE DIN ISTORIA COLEGIUL TEHNIC „GEORGE BARIŢIU” BAIA MARE

Colegiul Tehnic „George Bariţiu” este situat în oraşul Baia Mare, reşedinţa judeţului Maramureş. Şcoala a fost înfiinţată în anul 1974 având drept scop pregătirea de personal calificat în electrotehnică pentru telecomunicaţii, deservind Direcţiile Judeţene de Poştă şi Telecomunicaţii din judeţele Maramureş, Satu Mare, Sălaj, Bistriţa Năsăud şi Bihor. Clădirea şcolii este amplasată central, pe strada Culturii nr. 8 şi dispune de spaţii amenajate adecvat pentru activităţi educaţionale şi pregătire practică.

1974: Anul înfiinţării şcolii sub denumirea de Liceul de Electrotehnică pentru Telecomunicaţii Baia Mare, în subordinea şi finanţat de Ministerul Transporturilor şi Telecomunicaţiilor până în anul 1990.

1976: Începe instruirea prin Şcoala Profesională de Telecomunicaţii. Şcolii i se schimbă denumirea în Liceul Industrial nr. 4 Baia Mare. Populaţia şcolară este alcătuită din elevi selectaţi prin concurs de admitere pe locuri repartizate distinct judeţelor Maramureş, Satu Mare, Sălaj, Bistriţa Năsăud şi Bihor.

1978: Prima promoţie a şcolii susţine examenul de bacalaureat şi obţine locuri de muncă oferite de Poştă şi Telecomunicaţii din judeţele respective.

1990: Şcoala trece în subordinea Ministerului Învăţământului şi primeşte o nouă denumire: Grupul Şcolar de Poştă şi Telecomunicaţii Baia Mare. Se înfiinţează Şcoala Tehnică Postliceală de Telecomunicaţii. Din acest an calificarea elevilor se realizaează pe trei nivele profesionale: liceu, şcoală profesională şi şcoală postliceală.

1993: După 1989 piaţa muncii se modifică substanţial ceea ce face ca şcoala să diversifice oferta educaţională prin completare cu clase în domeniul electronicii.

2000: Este anul în care şcoala primeşte denumirea de Grup Şcolar „George Bariţiu” Baia Mare. Continuă diversificarea specializărilor din domeniile telecomunicaţii şi electronică.

2002: Se obţine finanţare U.E. prin programul Phare Ro 0108.01; Phare Ro 0108.03 Coeziune Economică şi Socială – componenta Învăţământ tehnic şi profesional. Acest fapt a adus şcolii reabilitarea clădirii, dotarea cu echipamente de instruire pentru toate specializările şi nivelele şi perfecţionarea cadrelor didactice pentru practicarea unui învăţământ modern. Este anul confirmării prestigiului şcolii prin elevul Erdei Rudolf care câştigă olimpiada naţională de electronică desfăşurată la Timişoara.

2004: Este instalată reţeaua de calculatoare AeL ceea ce permite desfăşurarea de lecţii în sistem e-Learning.

2007: Grupul Şcolar „George Bariţiu” primeşte statutul de colegiu tehnic devenind Colegiul Tehnic „George Bariţiu” Baia Mare.

2008: Şcoala organizează olimpiada interdisciplinară tehnică – domeniile electronică, telecomunicaţii şi automatizări, faza naţională. Elevii şcolii, participanţi la această olimpiadă au obţinut 4 premii I.

În toamna acestui an, are loc inaugurarea Centrului de Documentare şi Informare al Colegiului Tehnic „George Bariţiu”, realizat prin finanţare obţinută de la Ministerul Educaţiei, Tineretului şi Sportului.

2010: Colegiul Tehnic „George Bariţiu” organizează prima ediţie a Concursului Naţional de Limba Engleză “Quest”şi prima ediţie a Simpozionului Naţional „Interferenţe”. Tot în acest an, Colegiul Tehnic „George Bariţiu” Baia Mare obţine pentru prima dată titlul de Şcoală Europeană.

2011: Se promovează parteneriatele educaţionale cu şcoli din Europa prin proiecte europene – implementarea de proiecte Comenius şi Leonardo da Vinci.

2012: Are loc îmbunătăţirea calităţii educaţiei şi formării profesionale prin reţele parteneriale şi parteneriate active şcoală-întreprindere prin intermediul a două proiecte POS DRU.

2013: Şcoala găzduieşte pentru a doua oară organizarea Olimpiadei Naţionale la disciplinele tehnice – obţinând 2 premii II. Este anul în care şcoala câştigă pentru a doua oară titlul de Şcoala Europeană – locul 15 la nivel naţional şi locul 1 la nivel local.

2014: Şcoala organizează prima ediţia la nivel naţional a concursului „Start în afaceri! Topul tinerilor antreperenori” şi prima ediţie la nivel naţional a concursului „Perspective moderne în învăţământul tehnologic – Interferenţe educaţionale.

2. VIZIUNEA

Să răspundem printr-un demers didactic calitativ nevoilor de formare educaţională şi socio-profesională oferind calificări competitive pe piaţa muncii într-o Şcoală Pentru Devenirea Ta.

3. MISIUNEA

Colegiul Tehnic „George Bariţiu” oferă elevilor, accesul în mod egal la educaţie, în scopul atingerii performanţei individuale şi colective, prin formarea unor cetăţeni activi, creativi, responsabili, educaţi să înveţe pe tot parcursul vieţii pentru construirea unei cariere adaptabile la cerinţele pieţei forţei de muncă.

Colegiul Tehnic „George Bariţiu” va deveni centru de formare a resurselor umane specializate pentru nevoile comunităţii şi exigenţele societăţii globale în continuă schimbare, prin:

 • Corelarea ofertă – nevoi de formare

 • Orientarea şi formarea în carieră

 • Reabilitarea infrastructurii

 • Competenţe profesionale şi resurse umane

 • Parteneriate educaţionale pri proiecte europene

 • Şanse egale pentru tineri

 • Dezvoltarea individuală a elevului

 • Crearea unui climat de muncă şi învăţare stimulativ

 • Garantarea pregătirii specializate prin ruta directă şi ruta progresivă

 • Climat de siguranţă

 • Absolvenţi pregătiţi, activi şi eficienţi, apţi pentru a se integra în viaţa societăţii

 • Calificarea forţei de muncă în funcţie de specificul unităţii şcolare

4. PROIECTE EUROPENE

COMENIUS

2009-2011: „To live in agreement. Together against violence and conflicts” – proiect derulat în parteneriat cu şcoli din Spania, Slovacia, Polonia, Bulgaria şi Turcia.

2010-2012: „How different are we? – proiect derulat în parteneriat cu şcoli din Spania, Italia, Cehia, Slovacia, Bulgaria, Letonia, Lituania şi Turcia.

2012-2014: „To study or to work? To stay or to emigrate?” – proiect derulat în parteneriat cu o şcoală din Letonia.

2013-2015:„Learn to learn! Develop your autonomy in learning!” – proiect derulat în parteneriat cu şcoli din Spania, Italia, Grecia, Turcia, Franţa, Letonia, şi România.

LEONARDO DA VINCI

2011-2013: „Microcontroller applications in vocational education” – proiect derulat în parteneriat cu şcoli din Spania, Italia, Bulgaria, Austria, Slovenia, Belgia şi Turcia.

2011-2012: „Formarea de noi competenţe profesionale în meseria de tehnician electronist” – proiect derulat în parteneriat cu o instituţie din Germania.

2013-2015: “Ivet-Venture: A participative approach to strengthen key competences of trainees” – proiect derulat în parteneriat cu instituţii din Germania, Austria, Turcia şi România.

POS DRU

Îmbunătăţirea calităţii educaţiei şi formării profesionale prin reţele parteneriale”.

Parteneriate active şcoală-întreprindere pentru îmbunătăţirea formării profesionale iniţiale – Paşii FPI”.

5. CONCURSURI NAŢIONALE ORGANIZATE DE COLEGIUL TEHNIC “GEORGE BARIŢIU”

 1. Concursul Naţional “Perspective moderne în învăţământul tehnologic – Interferenţe educaţionale”

 2. Concursul Naţional de Limba Engleză “Quest”

 3. Concursul Naţional “Start în afaceri! Topul tinerilor antreprenori”

6. OFERTA EDUCAŢIONALĂ

LICEU – CLASA a IX-a

Domeniul: Electronică, automatizări şi telecomunicaţii

Filiera: Tehnologică

Profil: Tehnic

Calificări profesionale:

 • Tehnician de telecomunicaţii

 • Tehnician operator tehnică de calcul (1 clasă este cu predare intensiv engleză)

 • Tehnician în automatizări

 • Tehnician electronist

ŞCOALĂ PROFESIONALĂ – CLASA A IX-A

Calificări profesionale:

 • Electronist aparate şi echipamente

 • Electronist reţele de telecomunicaţii

SERAL – CLASA A XI-A

Calificare profesională:

 • Tehnician electronist

ŞCOALĂ POSTLICEALĂ

Calificare profesională:

 • Tehnician electronist, electronică industrială

7. COLEGIUL TEHNIC „GEORGE BARIŢIU” BAIA MARE TRECUT, PREZENT ŞI VIITOR …

Colegiul Tehnic „George Bariţiu” este o şcoală europeană cu tradiţie în domeniile telecomunicaţii, electronică şi automatizări, ancorată în trecut şi cu deschidere amplă spre viitor.

Politica educaţională se axează pe un demers didactic calitativ care să răspundă nevoilor de formare socio-profesională prin calificări competitive pe piaţa muncii. Existenţa unui mediu educaţional la standarde internaţionale şi naţionale superioare generează formarea unei culturi generale şi de specialitate prin dobândirea cunoştinţelor tehnice aprofundate în specializările: telecomunicaţii, tehnică de calcul, electronică şi automatizări, a deprinderilor de muncă intelectuală în rândul tinerilor. Centrarea învăţării pe valori este una dintre priorităţile noastre şi conduce spre conturarea unui profil moral şi acţional al tinerilor.

Colegiul Tehnic „George Bariţiu” oferă elevilor accesul în mod egal la educaţie, în scopul atingerii performanţei individuale şi colective, prin formarea unor cetăţeni activi, creativi, responsabili, educaţi să înveţe pe tot parcursul vieţii pentru construirea unei cariere adaptabile la cerinţele pieţei forţei de muncă. Şcoala este centru de formare a resurselor umane specializate pentru nevoile comunităţii şi exigenţele societăţii globale în continuă schimbare.

Profesionalismul cadrelor didactice, cooperarea prin parteneriatul şcoală-familie-comunitate, respectul pentru valori şi promovarea lor, responsabilitatea formării tinerilor ca cetăţeni europeni ne reprezintă şi ne deschide spre performanţă.

 

Skip to content