Atestate profesionale

.

ORDIN
privind aprobarea graficului de desfăşurare a examenelor de certificare a calificării profesionale a absolvenţilor din învăţământul profesional şi tehnic preuniversitar în anul şcolar 2019 – 2020

.


.

Metodologie atestat 2019-2020

.