Admitere

ANUNȚ

ÎNSCRIERE LICEU – ANUL ȘCOLAR 2020-2021

.

Documente (descarcă în format PDF)

Depunerea dosarelor de înscriere, clasa a – IX- a, se face în perioada: 13 iulie 2020 – 20 iulie 2020 , după următorul program:


Ziua

Data

Interval orar

Luni

13.07.2020

8:00 – 14:00

Marți

14.07.2020

8:00 – 14:00

Miercuri

15.07.2020

8:00 – 14:00

Joi

16.07.2020

8:00 – 14:00

Vineri

17.07.2020

8:00 – 14:00

Luni

20.07.2020

8:00 – 14:00


.

Dosarul de înscriere la clasa a IX-a va cuprinde:

 • Cerere de înscriere (postată pe site sau se va completa la școală);

   

 • Declarație pe proprie răspundere (postată pe site sau se va completa la școală);

   

 • Carte de identitate (dacă este cazul) şi certificatul de naştere în copie certificată în conformitate cu originalul;

   

 • Foaia matricolă pentru clasele V-VIII (cu calculul mediei generale);

   

 • Adeverinţă cu notele și media generală, obținute la Evaluarea Națională din clasa a VIII-a;

   

 • Fișa de inscriere – Fișa martor ,din care să rezulte nota la limba engleză;

   

 • Fișa medicală (dovada de vaccinare);

   

 • Date de contact părinți și elev;

   

 • Obs. actele nu necesită legalizare la notariat.

Candidaţii admişi, care în perioada menţionată (Anexa nr.1 Ordin MEN nr. 4.948/2019) nu îşi depun dosarele de înscriere, se consideră retraşi, iar locurile corespunzătoare sunt declarate neocupate .

Accesul în școală a elevilor şi a însoțitorilor, în vederea depunerii dosarelor, pentru clasa a IX-a se va face pe intrarea principală. Ei vor fi preluaţi de către personalul administrativ în vederea termoscanării, dezinfectării pe mâini cu substanţe biocide şi li se vor da măşti în cazul în care nu vor avea.

Elevii și însoțitorii, vor fi conduși spre sălile: 10, 11, 12,13 și CDI – parter.

Ieșirea se va face: sălile 10,11,CDI pe ușa dinspre poarta mare, sălile 12,13, ușa dinspre parc.

Depunerea dosarelor se poate realiza și prin poștă (Baia Mare, str.Culturii nr.8), cu confirmare de primire sau prin e-mail (georgebaritiu@yahoo.com), documente scanate.

Candidaților care au transmis dosarele de înscriere prin poștă sau e-mail li se va comunica, telefonic sau prin e-mail, situația înscrierii.

În cazul transmiterii dosarelor prin mijloace electronice sau prin poștă, candidații/părinții/reprezentanții legali ai acestora au obligația de a prezenta în format fizic, în original sau în copie certificată în conformitate cu originalul, documentele în termen de maximum două săptămâni de la începerea cursurilor.


Documente (descarcă în format PDF)