Admitere

ANUNȚ

ÎNSCRIERE LICEU – ANUL ȘCOLAR 2021-2022

.

DOSARUL DE ÎNSCRIERE  CLASA IX-a

VA CUPRINDE:

 • DOSAR PLIC
 • Cerere de înscriere (postată pe site sau se va completa la școală )
 • Declarație pe proprie răspundere (postată pe site sau se va completa la școală);
 • Carte de identitate (dacă este cazul) şi certificatul de naştere în copie autentificată în conformitate cu originalul;
 • Adeverinţă cu notele și media generală obținute la Evaluarea Națională din clasa  a VIII-a
 • Foaia matricolă pentru clasele V-VIII( cu calculul mediei generale);
 • Fişa medicală (DOVADA DE VACCINARE. BOLI CRONICE ȘI ALERGII)

Candidaţii admişi, care în perioada menţionată nu îşi depun dosarele de înscriere, (conf. ORDIN nr. 5.150/30 august 2021 privind organizarea şi desfăşurarea admiterii în învăţământul liceal pentru anul şcolar 2022 – 2023) se consideră retraşi,iar locurile corespunzătoare sunt declarate neocupate.

Director, Prof.Popescu Simona Valeria

Program de preluare dosare:  15  IULIE- 20 IULIE 2022

 • Vineri, 07.2022:  9.00  – 14.00
 • Sâmbătă, 07.2022:  9.00  – 13.00                         
 • Luni, 07.2022:  9.00  – 14.00
 • Marți, 07.2022:  9.00 – 14.00
 • Miercuri, 07.2022:   17.00 -19.00    

Documente – descarcă în format PDF:  

  

Skip to content