Bani de liceu

ORDIN

privind desemnarea membrilor Comisiei pentru aplicarea prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 1488/2004 privind aprobarea criteriilor şi a cuantumului sprijinului financiar ce se acordă elevilor în cadrul Programului naţional de protecţie socială ,,Bani de liceu” În temeiul art.8 din Hotărârea de Guvern nr.1488/2004 privind aprobarea criteriilor şi a cuantumului sprijinului financiar ce se acordă elevilor în cadrul Programului naţional de protecţie socială ,,Bani de liceu”, cu modificările și completările ulterioare, În temeiul prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 185/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei Naționale, cu modificările și completările ulterioare

Ministrul Educaţiei Naționale
emite prezentul ordin:

Art. 1 În cadrul Ministerului Educaţiei Naționale se constituie Comisia pentru aplicarea prevederilor HG nr.1488/2004 privind aprobarea criteriilor şi a cuantumului sprijinului financiar ce se acordă elevilor, în cadrul Programului naţional de protecţie socială ,,Bani de liceu”, formată din :
1. Liliana PREOTEASA, Subsecretar de Stat – președinte;
2. Alexandru SZEPESI, director, Direcția Generală Învățământ în Limbile Minorităților – membru;
3. Liviu Marian MATAC, consilier, Direcţia Generală Buget-Finanțe și Resurse Umane – membru;
4. Rodica CHERCIU, inspector, Direcţia Generală Educație și Învățare pe Tot Parcursul Vieții – membru;
5. Bogdan CANTON, auditor intern, Serviciul Audit Public Intern – membru;
6. Mihaela ISTRATE, consilier, Direcţia Informatizare și Dezvoltarea Infrastructurii Școlare și Universitare – membru;
7. Elena Aurelia BOTEZ, consilier juridic, Direcția Generală Juridic – membru.
CABINET MINISTRU

 

Art. 2 Comisia are următoarele atribuții:
– validează listele cu beneficiari transmise de inspectoratele școlare județene;
– monitorizează modul de aplicare a Programului național de protecție socială ,,Bani de liceu”.

Art. 3 Prezentul ordin abrogă prevederile Ordinului ministrului educației naționale nr. 5343/25.10.2013 privind desemnarea membrilor Comisiei pentru aplicarea prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 1488/2004 privind aprobarea criteriilor şi a cuantumului sprijinului financiar ce se acordă elevilor în cadrul Programului naţional de protecţie socială ,,Bani de liceu”.

Art. 4 Direcţia Generală Educație și Învățare pe Tot Parcursul Vieții, Direcţia Generală Buget-Finanțe și Resurse Umane, Direcția Generală Învățământ în Limbile Minorităților, Serviciul Audit Public Intern, Direcţia Informatizare și Dezvoltarea Infrastructurii Școlare și Universitare, Direcția Generală Juridic și persoanele nominalizate vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Ministru, REMUS PRICOPIE

Skip to content