Comisii

COMISII AN ŞCOLAR 2014 – 2015

 • COMISIA PENTRU CURRICULUM
 • COMISIA RESPONSABILĂ DE RELAŢIILE PUBLICE ŞI PROMOVAREA IMAGINII ŞCOLII
 • COMISIA DE CONCURSURI ŞCOLARE,OLIMPIADE ŞCOLARE ŞI CONCURSURI/OLIMPIADE/COMPETIŢII SPORTIVE
 • COMISIA PENTRU PREVENIREA ŞI COMBATEREA DISCRIMINĂRII ŞI PROMOVAREA INTERCULTURALITĂŢII
 • COMISIA DE VERIFICARE A NOTARII RITMICE SI A GRADULUI DE PARCURGERE A MATERIEI
 • COMISIA DE ACTUALIZARE A SITE-ULUI SI PROMOVARE INFORMATICA A SCOLII
 • COMISIA PENTRU CONSILIERE SI ORIENTARE PROFESIONALA
 • COMISIA DE CERCETARE DISCIPLINARĂ LA NIVEL DE ŞCOALĂ
 • COMISIA PENTRU ACTUALIZARE PAS
 • COMISIA PENTRU IGIENA SI SANATATE
 • COMISIA PENTRU INVENTARIERE SI CASARE
 • COMISIA PENTRU SANATATE SI SECURITATE IN MUNCA SI SITUATII DE URGENTA
 • COMISIA DE PREVENIRE ŞI STINGERE A INCENDIILOR
 • COMISIA PENTRU GESTIONAREA SI MANAGEMENTUL  PROIECTELOR SCOLII
 • COMISIA PENTRU ACORDAREA BURSELOR SI AJUTOARELOR SOCIALE. BANI DE LICEU
 • COMISIA PENTRU ACTUALIZARE SI APLICARE ROI
 • COMISIA DE REALIZARE A SCHEMELOR ORARE, A SERVICIULUI PE SCOALA SI REPARTIZARE PE SALI
 • COMISIA DE COMPLETARE SI VERIFICARE A DOCUMENTELOR SCOLARE
 • COMISIA DE SALARIZARE ŞI DE VERIFICARE A ÎNCADRĂRII
 • COMISIA RESPONSABILILOR CU IMPLEMENTAREA COLECTĂRII SELECTIVE A DEŞEURILOR
 • COMISIA PRIVIND PROTECŢIA CIVILĂ,SIGURANŢA CIVICĂ
 • COMISIA DE EVALUARE A PERSONALULUI NEDIDACTIC DIN UNITATE
 • NUMIREA LUCRĂTORULUI DESEMNAT
 • COMISIA DE CONSULTARE A FORUMULUI DIRECTORILOR, A SITE-ULUI ISJMM/MEN, A EMAIL-ULUI UNITĂŢII ŞI DE GESTIONARE A SISTEMULUI INFORMATIC DIN UNITATE
 • COMISIA PENTRU MENTORAT
 • COMISIA PENTRU ORGANIZAREA ACTIVITĂŢILOR CURRICULARE SI EXTRACURRICULARE PRIN C.D.I.
 • COMISIA DE RECEPȚIE A ACHIZIȚIILOR DE MATERIALE, MIJLOACE FIXE ȘI OBIECTE DE INVENTAR
 • COMISIA DE SIMULARE BACALAUREAT 2014-2015
 • COMISIA DE PREVENIRE ȘI REDUCERE A ABSENTEISMULUI
 • COMISIA DE PREVENIRE ȘI DE COMBATERE A VIOLENȚEI ȘI A CONSUMULUI DE ALCOOL, TUTUN ȘI DROGURI
Skip to content