„Jurnalul unui C.D.I. dinamic şi inovator” nr.02

Revista „Jurnalul unui C.D.I. dinamic şi inovator”, a apărut din dorinţa realizării unei publicaţii şcolare diferită de cele apărute până acum, în care să fie surprinsă munca elevilor şi cadrelor didactice din şcoala noastră, prin implicarea lor în numeroase activităţi educative şcolare şi extraşcolare, proiecte şi programe locale, naţionale sau europene derulate în Centrul de Documentare şi Informare al Colegiului Tehnic „George Bariţiu”, din anul şi până în prezent.
Revista cuprinde articole însoţite de fotografii sugestive de la activităţile şcolare şi extraşcolare derulate prin C.D.I., mărturisiri ale elevilor şi cadrelor didactice privind utilitatea acestui centru resursă în dezvoltarea lor profesională şi personală.
perspective: Această revistă va fi publicată anual şi va cuprinde întreaga activitate a centrului pe un an şcolar, unde vor fi evidenţiate proiectele dragi elevilor, organizate în Centrul de Documentare şi Informare – un spaţiu privilegiat, care în timp a devenit un adevărat „furnicar”, apreciat drept un univers al descoperirii talentului, creativităţii, spiritului umanitar şi competitiv.

2014-jurnalul-unui-cdi