Anunț privind concursul de selecție a participanților stagiari VET

Colegiul Tehnic “George Barițiu” Baia Mare, în calitate de beneficiar al proiectului de mobilitate în domeniul formării profesionale aprobat cu nr. 2021-1-R001-KA121-VET-000006298, organizează concursul de seleetie a 52 de stagiari VET pentru a participa la stagii intemaţionale de practică de 3 săptămâni în Portugalia, repartizaţi în 4 fluxuri de mobilități.

În fiecare flux de mobilități, vor fi selectaţi elevi, “persoane cu oportunităţi reduse”, care vor beneficia de echipamente de protecţia muncii necesare desfășurării activităților practice din timpul stagiului de fonnare din Portugalia, dacă fac dovada faptului că se află într-o situaţie defavorizantă (provin din mediul rural, din familii monoparentale, sunt în plasament familial, veniturile pe membru de fiamilie sunt mici, sunt beneficiari de bursă socială, alte situaţii).

Descarcă PDF: Anunt concurs selectie participanti stagiari VET

Skip to content