Criteriile specifice de acordare a Burselor în anul școlar 2021-2022 și cererile necesare pentru dosar

Documentul pdf: Criterii Burse scolare 2021-2022 si cererile necesare.pdf

(1) Un elev nu poate primi două burse simultan, dar are dreptul să opteze pentru cea cu valoare mai mare sau care se acordă pentru o perioadă mai mare de timp.
(2) Elevii care beneficiază de burse de studiu pot primi și burse de performanță sau burse de merit. De asemenea, elevii cu cerințe educaționale speciale pot obține bursă de studiu/merit/performanță.
(3) Elevii care se încadrează la alin. (2) și care au dreptul să primească atât bursă de performanță, cât și bursă de merit, trebuie să opteze pentru una dintre acestea putând să aleagă pe cea cu valoare mai mare sau care se acordă pentru o perioadă mai mare de timp.
(4) Bursa de ajutor social se poate cumula cu bursa de performanță, cu bursa de merit sau cu bursa de studiu.

Bursele de performanță, de merit și bursele de studiu se acordă pe perioada cursurilor școlare, inclusiv pe timpul pregătirii și susținerii examenului de bacalaureat.

Bursele de ajutor social se acordă şi pe perioada vacanțelor şcolare.

Toate bursele de ajutor social sunt condiționate, respectiv: elevul trebuie să fie promovat și să aibă media 10 la purtare.

Dacă după aplicarea criteriilor de departajare pe fiecare fel de bursă, egalitatea între elevi se menține, decizia finală de acordare a bursei aparține Consiliului de Administrație al unității.

Bursele se acordă în limita bugetului alocat pe fiecare tip de bursă și se achită în funcție de deschiderile de credite și programarea la plată.

Depunerea unei cereri de bursă nu înseamnă că este și aprobată.

ATENȚIE!

Nu se primesc dosare incomplete și nici după termenul limită de depunere.
!!! Termenul limită de depunere a dosarelor de burse este 15 NOIEMBRIE 2021.

 

Skip to content