Informare privind efectuarea curățeniei și dezinfecției în spațiile Colegiului Tehnic ”George Barițiu”

  1. Grupurile sanitare sunt dotate cu apă curentă, săpun lichid și hârtie igienică pentru o igienă corespunzătoare a mâinilor
  2. După fiecare pauză se asigură dezinfecția tuturor zonelor de contact – clanțele ușilor și ferestrelor, pervazul ferestrelor, balustrada scărilor – cu soluție cu clor în concentrație corespunzătoare pentru protecția contra virusurilor
  3. La terminarea cursurilor după efectuarea curățeniei în spațiile școlare se asigură dezinfecția tuturor zonelor de contact – clanțele ușilor și ferestrelor, pervazul ferestrelor, balustrada scărilor, inclusiv băncile și catedrele din sălile de clasă, cu soluție cu clor în concentrație corespunzătoare pentru protecția contra virusurilor
  4. În grupurile sanitare, sala profesorală, spațiile școlare anexe, sunt recipiente cu dezinfectant pentru utilizarea lor de către elevi, profesori, personalul didactic auxiliar și nedidactic