”Experiențe profesionale și interculturale europene prin Erasmus+”, nr. 2019-1-RO01-KA102-061974

 

Mobilitatea staff VET

În perioada 13.01.2020-17.01.2020, s-a desfășurat mobilitatea staff VET din cadrul proiectului”Experiențe profesionale și interculturale europene prin Erasmus+”, nr. 2019-1-RO01-KA102-061974. Au participat 6 profesori de discipline tehnologice, titulari la Colegiul Tehnic ”George Barițiu”: ing. Henteș Benone, ing. Lucaciu Gredjuc Ovidiu Cosmin, ing. Markovits Mihaela, ing. Pîrlog Păunița, ing. Pop Livia, ing. Sălăgean Gabriela Laura și prof. Pop Vasile Grațian, care a monitorizat activitățile din mobilitate.

Participanții au parcurs 40 de ore de formare care s-au desfășurat la Centro de Formação Profissional da Industria Eletronica, Energia, Telecomunicações, e Tecnologias de Informação (CINEL), Lisabona, Portugalia.

Programul de lucru, realizat sub îndrumarea formatorilor de la CINEL, a inclus prezentarea unor metode moderne de predare, activități de tip job shadowing, urmate de analize/dezbateri, mese rotundeși work shop-uri. Participanții au avut ocazia să observe modele de bună practică legate de folosirea mijloacelor TIC la disciplinele din domeniul VET, de aplicare a metodelor de predare alternative celor tradiționale, precum simularea, experimentul, exercițiul practic sau rezolvarea de probleme în activitățile de învățare și au analizat valențele formative ale acestora în dezvoltarea compețentelor profesionale si digitale ale elevilor.

Cunoștințele, abilitățile și competențele dobândite de participanți au fost validate prin documente de mobilitate Europass.