Category Archives: Anunțuri

Criterii generale acordare burse elevi

ORDIN privind aprobarea Criteriilor generale de acordare a burselor elevilor
din învățământul preuniversitar de stat În temeiul art. 82 alin. (3) din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, având în vedere Referatul de aprobare nr. 698/DGIP din 12.10.2021 al prezentului ordin, în conformitate cu prevederile art. 13 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 369/2021 privind organizarea și funcționarea Ministerului Educației, cu modificările ulterioare, ministrul educației emite prezentul ordin.

– Descarcă PDF: Criterii generale acordare burse elevi

ANUNȚ SELECȚIE

Programul de educație, burse, ucenicie și antreprenoriatul tinerilor, în România finanțat prin granturile SEE 2014- 2021

Eficientizarea stagiilor de pregătire practică în corelație cu cerințele pieței europene a muncii nr. 2020-EY-PCVET-0007

ANUNȚ SELECȚIE 

Grupul țintă pentru proiectul Eficientizarea stagiilor de pregătire practică în corelație cu cerințele pieței europene a muncii” este constituit din 5 profesori/maiștrii instructori de discipline VET și 2 tutori de practică de la S. C. Onedin S.R.L. , care sunt motivați să participe la acest proiect.

Vizualizează PDF: Anunt-selectie-proiect-SEE

Anunț și rezultate privind concursul de selecție a participanților stagiari VET

Descarcă PDF: Rezultate selectie participanti stagiari VET

Descarcă PDF: Anunt concurs selectie participanti stagiari VET

Situația vaccinării personalului

Anunț privind concursul de selecție a participanților stagiari VET

Colegiul Tehnic “George Barițiu” Baia Mare, în calitate de beneficiar al proiectului de mobilitate în domeniul formării profesionale aprobat cu nr. 2021-1-R001-KA121-VET-000006298, organizează concursul de seleetie a 52 de stagiari VET pentru a participa la stagii intemaţionale de practică de 3 săptămâni în Portugalia, repartizaţi în 4 fluxuri de mobilități.

În fiecare flux de mobilități, vor fi selectaţi elevi, “persoane cu oportunităţi reduse”, care vor beneficia de echipamente de protecţia muncii necesare desfășurării activităților practice din timpul stagiului de fonnare din Portugalia, dacă fac dovada faptului că se află într-o situaţie defavorizantă (provin din mediul rural, din familii monoparentale, sunt în plasament familial, veniturile pe membru de fiamilie sunt mici, sunt beneficiari de bursă socială, alte situaţii).

Descarcă PDF: Anunt concurs selectie participanti stagiari VET

Anunț

Colegiul Tehnic ”George Bariţiu” Baia Mare vă invită la

Festivitatea de deschidere a anului şcolar 2021-2022

care va avea loc luni, 13 septembrie 2021, ora 9:00 în curtea şcolii,
pentru elevii claselor a IX-a și părinții acestora.

Din pricina contextului cauzat de pandemia SARS-COV2, elevii claselor a X-a – XII-a/XIII-a vor marca debutul noului an școlar, în sălile de clasă împreună cu profesorul diriginte.

Purtarea măștii este obligatorie, atât în incinta instituției, cât și în curtea școlii.
Director,
prof. Popescu Simona-Valeria

ANUNȚ

Depunerea /transmiterea dosarelor de înscriere în clasa a IX a

25 – 28 iulie 2021

 Program de preluare dosare:

Duminică          25.07.2021                9.00  – 13.00

Luni                  26.07.2021                9.00  – 14.00

Marți                 27.07.2021                9.00   -14.00

Miercuri            28.07.2021                9.00  – 14.00

Dosarul de înscriere  clasa a-IX-a  va cuprinde:

 • DOSAR PLIC
 • Cerere de înscriere (postată pe site sau se va completa la școală);
 • Declarație pe proprie răspundere (postată pe site sau se va completa la școală);
 • Carte de identitate (dacă este cazul) şi certificatul de naştere în copie autentificată în conformitate cu originalul;
 • Adeverinţă cu notele și media generală obținute la Evaluarea Națională din clasa  a VIII-a
 • Foaia matricolă pentru clasele V-VIII( cu calculul mediei generale);
 • Fişa medicală (DOVADA DE VACCINARE)

Candidații admiși, care în perioada menționată(Anexa nr.1 Ordin OME nr.3721/23.04.2021 pentru modificarea și completarea OMEC nr.5457/2020 nu își depun dosarele de înscriere, se consideră retrași, iar locurile corespunzătoare sunt declarate neocupate.

Depunerea dosarelor se poate face și prin poștă cu confirmare de primire sau prin e-mail-ul georgebarițiu@yahoo.com cu documente scanate.

 • În cazul transmiterii dosarelor prin mijloace electronice sau prin poștă, cartea de identitate și certificatul de naștere se depun în copie
 • Candidaților care au transmis dosarele de înscriere prin poștă sau e-mail li se va comunica, telefonic sau prin e-mail, situația înscrierii.
 • În cazul transmiterii dosarelor prin mijloace electronice sau prin poștă, candidații/părinții/reprezentanții legali ai acestora au obligația de a prezenta în format fizic, în original sau în copie certificată în conformitate cu originalul, documentele în termen de maximum două săptămâni de la începerea cursurilor.
 • Prezentarea de înscrisuri false se pedepsește conform legii și atrage pierderea locului obținut prin fraudă.

Circuitul de intrare și ieșire în cadrul unității de învățământ

 1. Intrarea în incinta unității de învățământ

Pentru depunerea dosarelor clasa a IX a ,intrarea în unitatea de învățământ a elevilor și părinților se face prin intrarea principală din strada Culturii nr.8

 1. Circuitul de intrare a elevilor și părinților însoțitori

Circuitul intrare 1, spre sălile 10 și 11 coridor principal parter- coridor partea dreaptă parter – sala  10 și 11

Circuit intrare 2 , spre sălile 12 și13 : coridor principal parter- coridor partea stângă parter – sala 12 și 13

 1. Circuitul de ieșire a elevilor și părinților însoțitori

Circuit ieșire 1, din sălile 10 și 11: coridor dreapta parter- ieșire laterală str.Florilor ( Bd.București)

      Circuit ieșire 2, din sălile 12 și 13: coridor partea stângă parter – ieșire str. Culturii nr.8

Descarcă PDF:

Înscriere bacalaureat sesiunea august septembrie 2021

PERIOADA: 19.07.2021 – 26.07.2021 
INTERVALUL ORAR: LUNI-VINERI (excepție ziua de miercuri – centru de titularizare), 08:00 – 14:00
SÂMBĂTĂDUMINICĂ, 09:00-13:00 
DOCUMENTE NECESARE:
 • DOSAR PLIC DE HÂRTIE
 • FOAIA MATRICOLĂ ÎN ORIGINAL
 • CERERE DE ÎNSCRIERE TIP (se primește de la școală)
 • COPIE DUPĂ CI
 • COPIE CERTIFICAT DE NAȘTERE
 • COPIE CERTIFICAT DE CĂSĂTORIE (în cazul schimbării numelui)
 • DOUĂ POZE 3/4 ( tip diplomă)
 • TAXA DE ÎNSCRIERE (pentru cei care se înscriu a treia oarăîn cuantum de 122 lei/proba)

DESCARCĂ PDF: Inscriere bacalaureat sesiunea august septembrie 2021

DIRECTOR,
PROF. POPESCU SIMONA VALERIA

Anunț

Sesiunea de examene de încheiere a  situației școlare pentru clasele a XII-a și a XIII-a în anul școlar 2020-2021 va avea loc în perioada: 1-2 IULIE 2021

Examenele de corigenţe pentru elevii claselor a XII-a și a XIII-a se vor susține după următorul calendar:

 LUNI, 5 iulie 2021 , ora 9.00:
– MATEMATICĂ

 MARȚI, 6 iulie 2021 , ora 9.00:
– LIMBA SI LIT. ROMÂNĂ

 

DIRECTOR,
Prof. Popescu Simona Valeria

HOTARAREA NR. 14 /2021

din 12 februarie
cu privire la aprobarea scenariilor de organizare și funcționare a unităților preuniversitar din județul Maramureș.

Skip to content