Category Archives: Proiecte naționale

Profesionalizarea carierei didactice – PROF –

Proiectul necompetitiv sistemic al Ministerului Educației, POCU/904/6/25, cod SMIS 146587

Profesionalizarea carierei didactice – PROF

Ministerul Educației, în calitate de beneficiar, implementează, în parteneriat, proiectul necompetitiv sistemic POCU/904/6/25, cod SMIS 146587 – Profesionalizarea carierei didactice – PROF, în  conformitate cu precizările din Contractul de finanțare nr. 32811/31.03.2021.

Obiectivul general – Asigurarea mentoratului profesional pe durata întregii cariere didactice, în sistemul de învățământ preuniversitar, prin crearea unui sistem național coerent și fiabil de formare profesională și de dezvoltare a competenței didactice, ca formare psihopedagogică, necesare ocupării și exercitării unei funcții didactice precum și obținerii performanței pedagogice în învățământul preuniversitar din România, în activitatea de predare/formare și în activitatea de management educațional, în contextul procesului global de digitalizare a sistemelor de educație.

Descarcă PDF:

Proiectul privind Învățământul Secundar (ROSE)

Schema de Granturi pentru Licee

Subproiect ”Succes la BAC, succes în VIAȚĂ!” – SGL/RI/194/27.06.2017

Perioada de implementere 2017-2021

Obiectivul general al proiectului a fost creșterea gradului de promovabilitate la examenul de bacalaureat, în rândul elevilor din clasele IX-XIII, prin implementarea de servicii educaţionale de sprijin care asigură progresul şcolar şi le facilitează elevilor formarea de competențe cheie necesare accederii în învățământul superior și o mai bună adaptabilitate la cerințele unei piețe a muncii flexibilă și incluzivă. Indicatorii propuși au fost atinși.

Activitățile realizate au fost structurate în trei categorii: Activități de sprijin și remediale pentru elevii claselor IX-XI, XII-XIII, Ateliere educaționale de tip indoor și outdoor, Amenajare și Dotare Centru de Documentare și Informare(C.D.I.)

Activitățile remediale au oferit o alternativă de pregătire suplimentară a elevilor pentru îmbunătățirea rezultatelor la învățătură în vederea promovării examenului de bacalaureat. Pentru elevii care au avut corigențe sau nu au promovat BAC-ul, pe perioada verii, s-au desfășurat activități de pregătire suplimentară.

Activitatea de consiliere a cuprins consiliere individuală și colectivă, structurate în trei programe: dezvoltarea abilităților socio-emoționale, dezvoltarea personală și orientarea în carieră.

În cadrul proiectului, s-au organizat ateliere educaționale de tip indoor și outdoor, diferite ca tematică și tehnică, din domeniile: științe, artă, comunicare, limbi străine, sănătate, voluntariat, protecția mediului, dezvoltare comunitară, educație financiară etc. A fost organizată o bibliotecă digitală, un spațiu virtual de resurse informaţionale în formă electronică, accesibile prin intermediul TIC și au fost desfășurate activități cu elevii pentru facilitarea accesului la aceste resurse.

În primul an de proiect au fost organizate excursii de documentare și vizite de studiu.

În cadrul activității de Amenajare și Dotare Centru de Documentare și Informare(C.D.I.), s-a relocat C.D.I.-ului din școală, într-un spațiu structurat pe 3 spaţii modulare distincte și au fost datate, aspecte care au facilitat desfășurarea în bune condiții a activităților pe grupe de elevi, pentru toate activitățile propuse (de sprijin, remediale, extracurriculare, de consiliere de grup).

Țara lui Andrei – votați pentru proiectul Colegiului Tehnic ”George Baritiu” Baia Mare!

Proiectul Colegiului Tehnic”George Baritiu” Baia Mare, un proiect unic din punct de vedere al tehnologiei vizate, un proiect care se adresează întregii comunități!

Vot pe taraluiandrei.ro in secțiunea Educatie pe pagina 2, proiectul se numește SMART CLASS-UN HOLOSPATIU PENTRU EDUCAȚIE!

Vă mulțumim tuturor celor care ne veți acorda votul și încrederea!

Rezultate selecție cadre didactice – Proiect Rose

Anunț lansare proiect „Succes la BAC, succes în VIAŢĂ”

Proiectul privind Învățământul Secundar (ROSE)
Schema de Granturi pentru Licee
Beneficiar: Colegiul Tehnic „George Barițiu” Baia Mare
Titlul subproiectului: ”Succes la BAC, succes în VIAȚĂ!”
Acord de grant nr. SGL/RI/194 din data 27.06.2017

ANUNȚ LANSARE PROIECT
Succes la BAC, succes în VIAŢĂ”
derulat prin Proiectul Privind Învățământul Secundar (ROSE)

Colegiul Tehnic „George Barițiu” Baia Mare, în calitate de beneficiar, implementează, începând cu luna iulie 2017, proiectul „Succes la BAC, succes în VIAŢĂ”, derulat prin Proiectul Privind Învățământul Secundar (ROSE), acord de grant nr. SGL/RI/194 din 27.06.2017.

Proiectul are o perioadă de implementare de 4 ani, cu o valoare totală de 450050 lei şi este finanțat integral de Banca Mondială. Acest proiect vizează 1.154 de licee de stat, reprezentând aproximativ 80% din totalul liceelor publice din România, care vor fi sprijinite în vederea îmbunătățirii tranziției de la liceu la învățământul terțiar.

Skip to content