Category Archives: ERASMUS+

Rezultatul concursul de selecție a participanților cadre didactice de discipline din domeniul VET în cadrul proiectului 2022-1-RO01-KA121-VET-0000052500 (Fluxul 4)

Pentru mai multe detalii vizualizaţi fişierul în format PDF: Rezultatul concursul de selecție a participanților cadre didactice de discipline din domeniul VET

Rezultate selectie stagiari VET – calificare tehnician operator tehnică de calcul și tehnician de telecomunicații

Vizualizează în format PDF: 

Anunţ privind rezultatul selecţiei stagiarilor VET

 

REZULTATUL SELECŢIEI STAGIARILOR VET- CALIFICAREA ELECTRONIST APARATE ŞI ECHIPAMENTE PENTRU PARTICIPAREA ÎN PROIECTUL 2022-1-R001-KAl21-VET-000052500

Pentru mai multe detalii vizualizaţi fişierul în format PDF:

Proiectul Erasmus+ nr. 2021-1-RO01-KA121-VET-000006298

În contextul obținerii Acreditării Erasmus+ pentru proiecte de mobilitate în domeniul educației și formării profesionale, Colegiul Tehnic “George Barițiu” implementează în anul școlar 2021-2022 proiectul nr. 2021-1-RO01-KA121-VET-000006298.

Durata proiectului: 15 luni (01.09.2021-30.11.2022)

Scopul proiectului: creșterea calității educației și formării profesionale la Colegiul Tehnic „George Barițiu” Baia Mare, prin promovarea mobilității internaționale a elevilor și a personalului didactic de discipline VET prin programul Erasmus+ al Uniunii Europene.

Proiectul Erasmus+ nr. 2021-1… Fluxul 1: 07.02.2022-25.02.2022

Au participat:
• 9 elevi clasa a XI-a de la calificarea de nivel 4 Tehnician de telecomunicații
• 8 elevi clasa a XI-a de la calificarea de nivel 3 Electronist aparate și echipamente

Stagiile internaționale de practică s-au desfășurat în Portugalia.

Organizații de primire:
• CINEL Lisabona, pentru elevii de la calificarea Tehnician de telecomunicații, care au desfășurat 90 de ore de formare prevăzute în curriculum la modulul ”Sisteme de operare și aplicații pentru terminalele inteligente”.

• ID Mind Lisabona, pentru elevii de la calificarea Electronist aparate și echipamente, care au desfășurat 90 de ore de formare prevăzute în curriculum la modulul CDL ”Mentenanța echipamentelor electronice din sistemele de automatizare”.

Organizația intermediară Casa da Educação, Lisabona a organizat programul cultural.

”Experiențe profesionale și interculturale europene prin Erasmus+”, nr. 2019-1-RO01-KA102-061974

 

Mobilitatea staff VET

În perioada 13.01.2020-17.01.2020, s-a desfășurat mobilitatea staff VET din cadrul proiectului”Experiențe profesionale și interculturale europene prin Erasmus+”, nr. 2019-1-RO01-KA102-061974. Au participat 6 profesori de discipline tehnologice, titulari la Colegiul Tehnic ”George Barițiu”: ing. Henteș Benone, ing. Lucaciu Gredjuc Ovidiu Cosmin, ing. Markovits Mihaela, ing. Pîrlog Păunița, ing. Pop Livia, ing. Sălăgean Gabriela Laura și prof. Pop Vasile Grațian, care a monitorizat activitățile din mobilitate.

Anunț: Experiențe profesionale și interculturale europene prin Erasmus+

Vizualizare în format PDF

”Experiențe profesionale și interculturale europene prin Erasmus+”

Colegiul Tehnic ”George Barițiu” Baia Mare este beneficiarul unui nou proiect de mobilitate în domeniul formării profesionale, ”Experiențe profesionale și interculturale europene prin Erasmus+”, care se va derula în anul școlar 2019-2020.

Este al patrulea proiect de acest tip, prin care școala a asigurat stagii internaționale de practică în străinătate, în special în Portugalia, pentru aproximativ 250 de elevi, care au avut oportunitatea de a se forma profesional la nivel european şi au dobândit experienţa muncii în mari companii de profil.

”Erasmus+, șansa tinerilor pentru aprofundarea/extinderea rezultatelor învățării în vederea integrării pe piața muncii”, contract nr. 2018-1-RO01-KA102-048011, proiect de mobilitate în domeniul formării profesionale cofinanțat de la Uniunea Europeană prin programul Erasmus+

Prezentare mobilități: 


Impresiile participanților în proiect vizibile pe Facebook:


Erasmus+, șansa tinerilor pentru aprofundarea/extinderea rezultatelor învățării în vederea integrării pe piața muncii”

Fluxul 1 de mobilitate 11.02.2019 – 01.03.2019


Descarcă PDF

Skip to content