Category Archives: Activitati educative

Proiectul Erasmus+ nr. 2021-1… Fluxul 1: 07.02.2022-25.02.2022

Au participat:
• 9 elevi clasa a XI-a de la calificarea de nivel 4 Tehnician de telecomunicații
• 8 elevi clasa a XI-a de la calificarea de nivel 3 Electronist aparate și echipamente

Stagiile internaționale de practică s-au desfășurat în Portugalia.

Organizații de primire:
• CINEL Lisabona, pentru elevii de la calificarea Tehnician de telecomunicații, care au desfășurat 90 de ore de formare prevăzute în curriculum la modulul ”Sisteme de operare și aplicații pentru terminalele inteligente”.

• ID Mind Lisabona, pentru elevii de la calificarea Electronist aparate și echipamente, care au desfășurat 90 de ore de formare prevăzute în curriculum la modulul CDL ”Mentenanța echipamentelor electronice din sistemele de automatizare”.

Organizația intermediară Casa da Educação, Lisabona a organizat programul cultural.

ANUNȚ

Depunerea /transmiterea dosarelor de înscriere în clasa a IX a

25 – 28 iulie 2021

 Program de preluare dosare:

Duminică          25.07.2021                9.00  – 13.00

Luni                  26.07.2021                9.00  – 14.00

Marți                 27.07.2021                9.00   -14.00

Miercuri            28.07.2021                9.00  – 14.00

Dosarul de înscriere  clasa a-IX-a  va cuprinde:

 • DOSAR PLIC
 • Cerere de înscriere (postată pe site sau se va completa la școală);
 • Declarație pe proprie răspundere (postată pe site sau se va completa la școală);
 • Carte de identitate (dacă este cazul) şi certificatul de naştere în copie autentificată în conformitate cu originalul;
 • Adeverinţă cu notele și media generală obținute la Evaluarea Națională din clasa  a VIII-a
 • Foaia matricolă pentru clasele V-VIII( cu calculul mediei generale);
 • Fişa medicală (DOVADA DE VACCINARE)

Candidații admiși, care în perioada menționată(Anexa nr.1 Ordin OME nr.3721/23.04.2021 pentru modificarea și completarea OMEC nr.5457/2020 nu își depun dosarele de înscriere, se consideră retrași, iar locurile corespunzătoare sunt declarate neocupate.

Depunerea dosarelor se poate face și prin poștă cu confirmare de primire sau prin e-mail-ul georgebarițiu@yahoo.com cu documente scanate.

 • În cazul transmiterii dosarelor prin mijloace electronice sau prin poștă, cartea de identitate și certificatul de naștere se depun în copie
 • Candidaților care au transmis dosarele de înscriere prin poștă sau e-mail li se va comunica, telefonic sau prin e-mail, situația înscrierii.
 • În cazul transmiterii dosarelor prin mijloace electronice sau prin poștă, candidații/părinții/reprezentanții legali ai acestora au obligația de a prezenta în format fizic, în original sau în copie certificată în conformitate cu originalul, documentele în termen de maximum două săptămâni de la începerea cursurilor.
 • Prezentarea de înscrisuri false se pedepsește conform legii și atrage pierderea locului obținut prin fraudă.

Circuitul de intrare și ieșire în cadrul unității de învățământ

 1. Intrarea în incinta unității de învățământ

Pentru depunerea dosarelor clasa a IX a ,intrarea în unitatea de învățământ a elevilor și părinților se face prin intrarea principală din strada Culturii nr.8

 1. Circuitul de intrare a elevilor și părinților însoțitori

Circuitul intrare 1, spre sălile 10 și 11 coridor principal parter- coridor partea dreaptă parter – sala  10 și 11

Circuit intrare 2 , spre sălile 12 și13 : coridor principal parter- coridor partea stângă parter – sala 12 și 13

 1. Circuitul de ieșire a elevilor și părinților însoțitori

Circuit ieșire 1, din sălile 10 și 11: coridor dreapta parter- ieșire laterală str.Florilor ( Bd.București)

      Circuit ieșire 2, din sălile 12 și 13: coridor partea stângă parter – ieșire str. Culturii nr.8

Descarcă PDF:

Festivitatea de Absolvire a claselor a XII-a, Promoţia 2021

Stimați părinți, vineri 04.06.2021, ora 12:00 va avea loc Festivitatea de Absolvire a claselor a XII-a, Promoţia 2021, în curtea școlii.

Accesul aparținătorilor se va face pe intrarea principală a școlii în intervalul orar 11- 11:50, pe baza unei dovezi impuse de prevederile Hotărârii nr. 32 din 27.05.2021, art. 16, a Guvernului României.

Conducerea

22 Martie – Ziua mondială a apei

Cu această ocazie elevii clasei a IX -a B de la COLEGIUL TEHNIC “GEORGE BARIȚIU” au vizitat Stația de epurare a apelor uzate din Baia Mare unde au descoperit întregul proces tehnologic de epurare a apelor uzate, cât și de tratare a nămolului rezultat.S-au vizitat bazinele de decantare, linia de tratare a nămolului,cât și laboratorul care monitorizează permanent indicatorii de calitate din apa uzată epurată descărcată în râul Săsar,astfel încât să păstrăm un mediu curat,nepoluat.


GALERIE

Aplicație practică: Stația Hidrometrică, Valea Firizei

Casa a IX – a E  in parteneriat cu SGA MARAMURES a participat la aplicatie practica in care s-au facut o serie de masuratori hidrologice precum temperatura si viteza apei!

Concurs Național “Perspective moderne în învățământul tehnologic”, 4-5 Mai 2018

Invitație:
În perioada 4-5 Mai 2018, la Colegiul Tehnic “George Barițiu” din Baia Mare va avea loc cea de-a IX-a ediție a Concursului Național “Perspective moderne în învățământul tehnologic – Interferențe educaționale” cuprins în Calendarul Concursurilori Naționale Școlare organizate în anul școlar 2017-2018, fără finanțare MEN, poziția 51.

Descarfcă PDF: Concurs Național “Perspective moderne în învățământul tehnologic – Interferențe educaționale” 2018

 

Activitate de voluntariat – ,,Baia Mare curată!”

Activitate de voluntariat desfășurată în cadrul acțiunii de ecologizare organizată de Garda Ecologică Baia Mare

Elevii barițieni au participat, în calitate de voluntari, la activitatea de ecologizare a zonei Borcut – Valea Romană – Baraj (Firiza), în cadrul programului de curățenie ,,Baia Mare curată!”, dovedind spirit civic și conștientizând importanța ocrotirii mediului local. Acțiunea a urmărit responsabilizarea elevilor, dezvoltarea deprinderilor și atitudinilor de a respecta mediul prin comportamente civilizate, ecoprotective!

Parteneriat pentru educație

În perioada 26 – 28 Martie 2018, în Săptămâna Școala Altfel, Colegiul Tehnic “George Barițiu” și-a deschis larg porțile elevilor de clasa a VIII-a de la toate școlile gimnaziale din localitatea Baia Mare. Atmosfera prietenoasă s-a simţit încă de la intrarea în şcoală, unde mai mulţi elevi și profesori i-au întâmpinat cu drag pe musafirii lor.

Excursie de „Săptămâna Altfel”, 2018

În cadrul „Săptămânii Altfel” – 2018, un număr de 68 de elevi de la Colegiul Tehnic ”George Barițiu”, însoțiți de 7 cadre didactice, au fost într-o excursie de documentare de două zile, pe traseul: Baia Mare, Alba Iulia, Sibiu, Făgăraș, Bran, Brașov, Râșnov, Rupea, Sighișoara, Târgu Mureș, Baia Mare. Scopul vizitelor la principalele obiective turistice de pe traseul mai sus menționat, a fost cel de evidențiere a unor momente de istorie, civilizație, religie, cultură, literatură, artă, ocupații, pasiuni, inovații etc., toate la un loc însumând, ca într-o chintesență, cultura și civilizația societății românești.

Săptămâna Altfel – Vizită de documentare la Ramira S.A.

Elevi şi profesori de la Colegiul Tehnic ”George Bariţiu” Baia Mare, au participat în ”Săptămâna Altfel” la o vizită de documentare compania RAMIRA SA. 

Transformarea singurei societăţi de pe fosta platformă industrială a Băii Mari rămasă pe piaţa economică, de la producător de maşini de pufuleţi şi vată de zahăr (imediat după anii ’90) la o forţă economică capabilă să onoreze comenzile celor mai mari contractori din industria auto mondială, a fost posibilă prin investiţii masive în retehnologizare şi specializare a angajaţilor, de la preluarea firmei de Chropyňská Group AS, în acest sens investindu-se aproximativ 5 milioane de euro în ultimii trei ani, iar în acest an fiind disponibilizată pentru cele două deziderate 3 milioane de euro.

Skip to content