Despre noi

Să răspundem printr-un demers didactic calitativ nevoilor de formare educaţională şi socio-profesională oferind calificări competitive pe piaţa muncii într-o Şcoală Pentru Devenirea Ta. Citeşte »

Istoric

Colegiul Tehnic \\\"George Bariţiu\\\" a fost înfiinţat în anul 1974 avînd drept scop pregătirea de personal calificat în domeniul electrotehnică pentru telecomunicaţii deservind Direcţiile Judeţene de Poştă şi Telecomunicaţii din judeţele Maramureş, Satu Mare, Sălaj, Bistriţa Năsăud şi Bihor. Citeşte »

Dotări

• 16 săli de clasă şi cabinete şcolare • sală conferinţe • 4 laboratoare • 4 ateliere şcolare. Citeşte »

Olimpiade si Concursuri

Colegiul Tehnic „George Bariţiu” oferă elevilor, accesul în mod egal la educaţie, în scopul atingerii performanţei individuale şi colective... Citeşte »

 

Anunț

Colegiul Tehnic ”George Bariţiu” Baia Mare vă invită la

Festivitatea de deschidere a anului şcolar 2021-2022

care va avea loc luni, 13 septembrie 2021, ora 9:00 în curtea şcolii,
pentru elevii claselor a IX-a și părinții acestora.

Din pricina contextului cauzat de pandemia SARS-COV2, elevii claselor a X-a – XII-a/XIII-a vor marca debutul noului an școlar, în sălile de clasă împreună cu profesorul diriginte.

Purtarea măștii este obligatorie, atât în incinta instituției, cât și în curtea școlii.
Director,
prof. Popescu Simona-Valeria

Clase a IX-a an scolar 2021-2022

Tabel nominal cuprinzând elevii claselor a IX-a:

Lista candidaților admiși în învățământul profesional

Calificare profesională: Electronist aparate și echipamente

Descarcă PDFLista candidaților admiși în învățământul profesional

Proiectul privind Învățământul Secundar (ROSE)

Schema de Granturi pentru Licee

Subproiect ”Succes la BAC, succes în VIAȚĂ!” – SGL/RI/194/27.06.2017

Perioada de implementere 2017-2021

Obiectivul general al proiectului a fost creșterea gradului de promovabilitate la examenul de bacalaureat, în rândul elevilor din clasele IX-XIII, prin implementarea de servicii educaţionale de sprijin care asigură progresul şcolar şi le facilitează elevilor formarea de competențe cheie necesare accederii în învățământul superior și o mai bună adaptabilitate la cerințele unei piețe a muncii flexibilă și incluzivă. Indicatorii propuși au fost atinși.

Activitățile realizate au fost structurate în trei categorii: Activități de sprijin și remediale pentru elevii claselor IX-XI, XII-XIII, Ateliere educaționale de tip indoor și outdoor, Amenajare și Dotare Centru de Documentare și Informare(C.D.I.)

Activitățile remediale au oferit o alternativă de pregătire suplimentară a elevilor pentru îmbunătățirea rezultatelor la învățătură în vederea promovării examenului de bacalaureat. Pentru elevii care au avut corigențe sau nu au promovat BAC-ul, pe perioada verii, s-au desfășurat activități de pregătire suplimentară.

Activitatea de consiliere a cuprins consiliere individuală și colectivă, structurate în trei programe: dezvoltarea abilităților socio-emoționale, dezvoltarea personală și orientarea în carieră.

În cadrul proiectului, s-au organizat ateliere educaționale de tip indoor și outdoor, diferite ca tematică și tehnică, din domeniile: științe, artă, comunicare, limbi străine, sănătate, voluntariat, protecția mediului, dezvoltare comunitară, educație financiară etc. A fost organizată o bibliotecă digitală, un spațiu virtual de resurse informaţionale în formă electronică, accesibile prin intermediul TIC și au fost desfășurate activități cu elevii pentru facilitarea accesului la aceste resurse.

În primul an de proiect au fost organizate excursii de documentare și vizite de studiu.

În cadrul activității de Amenajare și Dotare Centru de Documentare și Informare(C.D.I.), s-a relocat C.D.I.-ului din școală, într-un spațiu structurat pe 3 spaţii modulare distincte și au fost datate, aspecte care au facilitat desfășurarea în bune condiții a activităților pe grupe de elevi, pentru toate activitățile propuse (de sprijin, remediale, extracurriculare, de consiliere de grup).

ANUNȚ

Depunerea /transmiterea dosarelor de înscriere în clasa a IX a

25 – 28 iulie 2021

 Program de preluare dosare:

Duminică          25.07.2021                9.00  – 13.00

Luni                  26.07.2021                9.00  – 14.00

Marți                 27.07.2021                9.00   -14.00

Miercuri            28.07.2021                9.00  – 14.00

Dosarul de înscriere  clasa a-IX-a  va cuprinde:

 • DOSAR PLIC
 • Cerere de înscriere (postată pe site sau se va completa la școală);
 • Declarație pe proprie răspundere (postată pe site sau se va completa la școală);
 • Carte de identitate (dacă este cazul) şi certificatul de naştere în copie autentificată în conformitate cu originalul;
 • Adeverinţă cu notele și media generală obținute la Evaluarea Națională din clasa  a VIII-a
 • Foaia matricolă pentru clasele V-VIII( cu calculul mediei generale);
 • Fişa medicală (DOVADA DE VACCINARE)

Candidații admiși, care în perioada menționată(Anexa nr.1 Ordin OME nr.3721/23.04.2021 pentru modificarea și completarea OMEC nr.5457/2020 nu își depun dosarele de înscriere, se consideră retrași, iar locurile corespunzătoare sunt declarate neocupate.

Depunerea dosarelor se poate face și prin poștă cu confirmare de primire sau prin e-mail-ul georgebarițiu@yahoo.com cu documente scanate.

 • În cazul transmiterii dosarelor prin mijloace electronice sau prin poștă, cartea de identitate și certificatul de naștere se depun în copie
 • Candidaților care au transmis dosarele de înscriere prin poștă sau e-mail li se va comunica, telefonic sau prin e-mail, situația înscrierii.
 • În cazul transmiterii dosarelor prin mijloace electronice sau prin poștă, candidații/părinții/reprezentanții legali ai acestora au obligația de a prezenta în format fizic, în original sau în copie certificată în conformitate cu originalul, documentele în termen de maximum două săptămâni de la începerea cursurilor.
 • Prezentarea de înscrisuri false se pedepsește conform legii și atrage pierderea locului obținut prin fraudă.

Circuitul de intrare și ieșire în cadrul unității de învățământ

 1. Intrarea în incinta unității de învățământ

Pentru depunerea dosarelor clasa a IX a ,intrarea în unitatea de învățământ a elevilor și părinților se face prin intrarea principală din strada Culturii nr.8

 1. Circuitul de intrare a elevilor și părinților însoțitori

Circuitul intrare 1, spre sălile 10 și 11 coridor principal parter- coridor partea dreaptă parter – sala  10 și 11

Circuit intrare 2 , spre sălile 12 și13 : coridor principal parter- coridor partea stângă parter – sala 12 și 13

 1. Circuitul de ieșire a elevilor și părinților însoțitori

Circuit ieșire 1, din sălile 10 și 11: coridor dreapta parter- ieșire laterală str.Florilor ( Bd.București)

      Circuit ieșire 2, din sălile 12 și 13: coridor partea stângă parter – ieșire str. Culturii nr.8

Descarcă PDF:

Înscriere bacalaureat sesiunea august septembrie 2021

PERIOADA: 19.07.2021 – 26.07.2021 
INTERVALUL ORAR: LUNI-VINERI (excepție ziua de miercuri – centru de titularizare), 08:00 – 14:00
SÂMBĂTĂDUMINICĂ, 09:00-13:00 
DOCUMENTE NECESARE:
 • DOSAR PLIC DE HÂRTIE
 • FOAIA MATRICOLĂ ÎN ORIGINAL
 • CERERE DE ÎNSCRIERE TIP (se primește de la școală)
 • COPIE DUPĂ CI
 • COPIE CERTIFICAT DE NAȘTERE
 • COPIE CERTIFICAT DE CĂSĂTORIE (în cazul schimbării numelui)
 • DOUĂ POZE 3/4 ( tip diplomă)
 • TAXA DE ÎNSCRIERE (pentru cei care se înscriu a treia oarăîn cuantum de 122 lei/proba)

DESCARCĂ PDF: Inscriere bacalaureat sesiunea august septembrie 2021

DIRECTOR,
PROF. POPESCU SIMONA VALERIA

Anunț

Sesiunea de examene de încheiere a  situației școlare pentru clasele a XII-a și a XIII-a în anul școlar 2020-2021 va avea loc în perioada: 1-2 IULIE 2021

Examenele de corigenţe pentru elevii claselor a XII-a și a XIII-a se vor susține după următorul calendar:

 LUNI, 5 iulie 2021 , ora 9.00:
– MATEMATICĂ

 MARȚI, 6 iulie 2021 , ora 9.00:
– LIMBA SI LIT. ROMÂNĂ

 

DIRECTOR,
Prof. Popescu Simona Valeria

Festivitatea de Absolvire a claselor a XII-a, Promoţia 2021

Stimați părinți, vineri 04.06.2021, ora 12:00 va avea loc Festivitatea de Absolvire a claselor a XII-a, Promoţia 2021, în curtea școlii.

Accesul aparținătorilor se va face pe intrarea principală a școlii în intervalul orar 11- 11:50, pe baza unei dovezi impuse de prevederile Hotărârii nr. 32 din 27.05.2021, art. 16, a Guvernului României.

Conducerea

ÎNSCRIERE BACALAUREAT, SESIUNEA IUNIE-IULIE 2021

PERIOADA: 31.05. 2021, 02.06.-04 .06.2021
INTERVALUL ORAR: 08:00-14:00
DOCUMENTE NECESARE:

 • DOASAR PLIC DE HÂRTIE;
 • FOAIA MATRICOLĂ ÎN ORIGINAL;
 • CERERE DE INSCRIERE TIP (se primește de la școală);
 • COPIE DUPĂ CARTE IDENTITATE;
 • COPIE CERTIFICAT DE NAȘTERE;
 • COPIE CERTTFICAT DE CĂSĂTORIE (in cazul schimbării numelui);
 • DOUĂ POZE (tip diplomă);
 • TAXA DE ÎNSCRIERE (pentru cei care se înscriu a treia oară, în cuantum de 122 lei / probă).

Descarcă PDF: Anunt inscriere Bacalaureat sesiunea iunie-iulie 2021

CALENDARUL Examenului de Bacalaureat Național – 2021:

Descarcă PDF: Calendar bacalaureat 2021 – anexa ordin 5.453_2020_organizare_desfasurare_examen_bacalaureat 2021

ORDIN privind organizarea și desfîșurarea examenului național de bacalaureat – 2021

Descarcă PDF: OMEC nr. 5453/2020 – Ordin privind organizarea și desfîșurarea examenului național de bacalaureat – 2021

CONDUCEREA

“VACCINAREA – O ȘANSĂ ÎN PLUS PENTRU EDUCAȚIE”

ISJ MARAMUREȘ susține campania:

“VACCINAREA – O ȘANSĂ ÎN PLUS PENTRU EDUCAȚIE”

adresată elevilor, profesorilor și părinților din județul Maramureș, în cadrul căreia vor fi vaccinați peste 1.000 de beneficiari, în centre din Baia Mare, Bogdan Vodă și Sighetu Marmației.

Descarcă PDF: ISJ MM – Campanie de vaccinare (pdf)

 

Skip to content