Despre noi

Să răspundem printr-un demers didactic calitativ nevoilor de formare educaţională şi socio-profesională oferind calificări competitive pe piaţa muncii într-o Şcoală Pentru Devenirea Ta. Citeşte »

Istoric

Colegiul Tehnic \\\"George Bariţiu\\\" a fost înfiinţat în anul 1974 avînd drept scop pregătirea de personal calificat în domeniul electrotehnică pentru telecomunicaţii deservind Direcţiile Judeţene de Poştă şi Telecomunicaţii din judeţele Maramureş, Satu Mare, Sălaj, Bistriţa Năsăud şi Bihor. Citeşte »

Dotări

• 16 săli de clasă şi cabinete şcolare • sală conferinţe • 4 laboratoare • 4 ateliere şcolare. Citeşte »

Olimpiade si Concursuri

Colegiul Tehnic „George Bariţiu” oferă elevilor, accesul în mod egal la educaţie, în scopul atingerii performanţei individuale şi colective... Citeşte »

 

Rezultate concurs selectie participanti stagiari VET proiect nr. 2023-1-RO01-KA121-VET-000115480

Anunț concurs selecție Erasmus – Noiembrie 2023

Rezultatul evaluării dosarelor de candidatură stagiari VET – octombrie 2023

Concursul de selecție a participanților stagiari VET în cadrul proiectului
nr. 2023-1-R001-KA121- VET-000115480- Flux 1: descarcă-rezultatele.pdf

REZULTATELE ANALIZEI DOSARELOR – BURSE ȘCOLARE, an școlar 2023-2024

Descarcă: Listă beneficiari Burse Școlare septembrie 2023.pdf

Anunt selectie elevi Erasmus+

Anunț – Burse Școlare

Descarcă: Criteriile specifice de acordare a burselor 2023-2024.pdf

Aceste criterii oferă informații detaliate cu privire la tipurile de burse disponibile, condițiile de eligibilitate, precum și lista documentelor necesare.

Proiectul Erasmus+ nr. 2022-1-RO01-KA121-VET-000052500- FLUXUL 3 de mobilități stagiari VET

Proiectul Erasmus+ nr. 2022-1-RO01-KA121-VET-000052500- FLUXUL 3 de mobilități stagiari VET

Țara de stagiu: Portuglia

Perioada de desfășurare a mobilității: 05.06.2023-23.06.2023

Participanți: 17 elevi clasa a 11-a de la Colegiul Tehnic ”George Barițiu”, calificările Tehnician de telecomunicații (3 elevi) și Tehnician operator tehnică de calcul (14 elevi)

Persoane însoțitoare: Markovits Mihaela și Pop Daniela Ana

Activități desfășurate în timpul mobilității:

1. Stagiu de pregătire practică comasată cu 90 de ore de formare realizate pentru modulul ”Sisteme de operare și aplicații pentru terminalele inteligente” 

Activitățile practice s-au desfășurat la Centro de Formação Profissional da Industria Eletronica, Energia, Telecomunicações, e Tecnologias de Informação (CINEL), din Lisabona, Portugalia.

Rezultatele învățării dobândite de participanți au fost evaluate de tutorii de la CINEL prin probă practică susținută în ultima zi de stagiu, 23.06.2023.

Toți elevii au primit certificate de participare la stagiul internațional de practică din Portugalia și documente de mobilitate Europass, care au validat rezultatele învățării obținute.

Galeria 1

2. Curs de limbă portugheză realizat de Casa da Educação, organizație suport în proiect.

Elevii au efectuat 5 ore de curs de limbă portugheză.

Galeria 2

3. Activități culturale, vizite și excursii desfășurate în timpul liber, organizate de Casa da Educação

Galeria 3

Clase a IX-a 2023-2024


Skip to content