Despre noi

Să răspundem printr-un demers didactic calitativ nevoilor de formare educaţională şi socio-profesională oferind calificări competitive pe piaţa muncii într-o Şcoală Pentru Devenirea Ta. Citeşte »

Istoric

Colegiul Tehnic \\\"George Bariţiu\\\" a fost înfiinţat în anul 1974 avînd drept scop pregătirea de personal calificat în domeniul electrotehnică pentru telecomunicaţii deservind Direcţiile Judeţene de Poştă şi Telecomunicaţii din judeţele Maramureş, Satu Mare, Sălaj, Bistriţa Năsăud şi Bihor. Citeşte »

Dotări

• 16 săli de clasă şi cabinete şcolare • sală conferinţe • 4 laboratoare • 4 ateliere şcolare. Citeşte »

Olimpiade si Concursuri

Colegiul Tehnic „George Bariţiu” oferă elevilor, accesul în mod egal la educaţie, în scopul atingerii performanţei individuale şi colective... Citeşte »

 

Oferta educațională, an școlar 2020 – 2021

Oferta educațională
An școlar 2020 – 2021

LICEU – cod 139

Clasa a IX-a
Calificări profesionale:
– Tehnician de telecomunicaţii – 1 clasă
– Tehnician operator tehnică de calcul – 1 clasă
– Tehnician în automatizări – 2 clase
– Tehnician electronist – 1 clasă

5 locuri pentru elevi rromi
5 locuri pentru elevi cu CES

ȘCOALĂ PROFESIONALĂ – cod 551

Clasa a IX-a
Calificare profesională:
· Electronist aparate și echipamente – 1 clasă

SERAL

Clasa a XI-a
Calificare profesională:
· Tehnician operator tehnică de calcul – 1 clasă

ŞCOALĂ POSTLICEALĂ

Calificare profesională:
· Tehnician electronist, electronică industrială – 1 clasă

ANUNȚ CONȚESTAȚII BACALAUREAT IUNIE-IULIE 2020

Contestațiile pot fi depuse la sediul Colegiului Tehnic ”George Barițiu”  Baia Mare în data de 30.06.2020,  între orele 16:00 – 20:00, și 01.07.2020,  între orele 8:00 – 12:00.

Totodată contestațiile pot fi depuse pe adresa de email contestatiibaritiu@gmail.com, în data de 30.06.2020,  între orele 16:00 – 20:00, și 01.07.2020,  între orele 8:00 – 12:00, descărcând modelul de contestație de pe site-ul Colegiului Tehnic ”George Barițiu”  Baia Mare, secțiunea Bacalaureat.

Contestația online devine valabilă după confirmarea primirii emailului.

Descarcă contestația în format PDF:

 

 

Anunț: Înscriere Bacalaureat 2020

Conform Ordinului MEC nr. 4307/21.05.2020, inscrierea candidalilor la examenul de Bacalaureat se va face in perioada 3.06-10.06.2020, după cum urmează:

1. Pentru candidații din seria curentă, elevii vor lua legătura cu d-na/d-nul diriginte pentru a stabili un program de înscriere.
2. Pentru candidații din seriile anterioare, înscrierea se va face la sediul instituției, pe intrarea din curtea interioară, în zilele lucrătoare din intervalul menționat, între orele 9:00 – 15:00.

Acte necesare pentru înscriere:

1. Cerere de inscriere (se primește la unitatea școlară)
2. Copie Carte ldentitate
3. Copie Certificat de naștere
4. Copie certificat de căsătorie (dacă este cazul)
5. Foaie matricolă
6. 2 poze tip buletin – pentru promoția anterioară și 6 poze tip buletin – pentru promoția curentă
7. Dosar plic

Descarcă PDF

Director,
Prof. Vasile Grațian POP

Anunț: Bacalaureat 2020

.

Au fost postate noutăți pentru Examenul de Bacalaureat 2020

Vizualizați meniul și submeniurile Bacalaureat.


Invitație: Concursul Național ”Interferențe educaționale” – Ed a XI-a, 29 Mai 2020

În data de 29 mai 2020, Colegiul Tehnic „George Bariţiu” din Baia Mare va organiza online cea de-a XI-a ediție a Concursului Naţional “Perspective moderne în învățământul tehnologic – Interferențe educaționale”, cuprins în Calendarul Concursurilor Naţionale Şcolare – 2020 fără finanţare M.E.C., poziţia 63.
Concursul Național „Perspective moderne în învăţământul tehnologic – Interferenţe educaţionale”, vizează valorizarea şi promovarea exemplelor de bună practică ce ilustrează creativitatea şi inovarea în învăţământul tehnologic preuniversitar, dezvoltarea competenţelor personale, profesionale şi sociale prin învăţarea pe tot parcursul vieţii.

PARTENERI:

  • Ministerul Educației și Cercetării
  • Inspectoratul Școlar Județean Maramureș
  • Universitatea Tehnică din Cluj Napoca – Centrul Universitar Nord Baia Mare
  • Centrul Europe Direct Maramureș
  • Asociaţia „George Bariţiu” Pentru Promovarea Societăţii Informaţionale

Descarcă PDF

ANUNȚ

Începând cu data de 16.03 .2020, se suspendă activitățile de relații cu publicul din cadrul Colegiului Tehnic “George Barițiu” Baia Mare.  Pentru toate detaliile, descărcați PDF-ul:

Anunt 16-03-2020 (Vizualizează PDF)

Revista Messenger Cultural nr. 21-22, 2019

.

Vizualizează PDF:
Revista ”Messenger Cultural, Nr.21-22, 2019

COLECTIVUL DE REDACȚIE

COORDONATORI:
director prof. VASILE GRAȚIAN POP
director adj. prof. SIMONA POPESCU
prof. PETRONELA MUREȘAN
prof. LOREDANA PĂCURAR

COPERTĂ ȘI TEHNOREDACTARE
informatician ADELA MUREȘAN
secretar LUCIANA BOLOȘ

Informare privind efectuarea curățeniei și dezinfecției în spațiile Colegiului Tehnic ”George Barițiu”

  1. Grupurile sanitare sunt dotate cu apă curentă, săpun lichid și hârtie igienică pentru o igienă corespunzătoare a mâinilor
  2. După fiecare pauză se asigură dezinfecția tuturor zonelor de contact – clanțele ușilor și ferestrelor, pervazul ferestrelor, balustrada scărilor – cu soluție cu clor în concentrație corespunzătoare pentru protecția contra virusurilor
  3. La terminarea cursurilor după efectuarea curățeniei în spațiile școlare se asigură dezinfecția tuturor zonelor de contact – clanțele ușilor și ferestrelor, pervazul ferestrelor, balustrada scărilor, inclusiv băncile și catedrele din sălile de clasă, cu soluție cu clor în concentrație corespunzătoare pentru protecția contra virusurilor
  4. În grupurile sanitare, sala profesorală, spațiile școlare anexe, sunt recipiente cu dezinfectant pentru utilizarea lor de către elevi, profesori, personalul didactic auxiliar și nedidactic

”Experiențe profesionale și interculturale europene prin Erasmus+”, nr. 2019-1-RO01-KA102-061974

 

Mobilitatea staff VET

În perioada 13.01.2020-17.01.2020, s-a desfășurat mobilitatea staff VET din cadrul proiectului”Experiențe profesionale și interculturale europene prin Erasmus+”, nr. 2019-1-RO01-KA102-061974. Au participat 6 profesori de discipline tehnologice, titulari la Colegiul Tehnic ”George Barițiu”: ing. Henteș Benone, ing. Lucaciu Gredjuc Ovidiu Cosmin, ing. Markovits Mihaela, ing. Pîrlog Păunița, ing. Pop Livia, ing. Sălăgean Gabriela Laura și prof. Pop Vasile Grațian, care a monitorizat activitățile din mobilitate.

Anunț: Experiențe profesionale și interculturale europene prin Erasmus+

Vizualizare în format PDF