Site in dezvoltare ...

Să răspundem printr-un demers didactic calitativ nevoilor de formare

educaţională şi socio-profesională oferind calificări competitive pe piaţa muncii

într-o  Şcoală Pentru Devenirea Ta!

Conducerea Colegiului Tehnic "George Bariţiu"

Director
prof. prof. Vasile Graţian Pop
Director adj.
prof. Simona Popescu